martes, 28 de junio de 2011

ENTREGA DE PREMIOS DO CONCURSO 2011

Entrega do premio a Alicia Gómez, 6º de Primaria


Entrega do premio a Pablo Soto, 3º ESO B 
 

domingo, 26 de junio de 2011

FOTOS GAÑADORAS DO CONCURSO 2011

"Un día cualquiera". Pablo Soto. 3º ESO

"Os nosos regatos". Alicia Gómez. 6º Primaria

martes, 8 de marzo de 2011

FICHA DE INCRIPCIÓN NO II CONCURSO FOTOGRÁFICO

BASES DO CONCURSO 2011

BASES


1. O colexio Santiago Apóstol convoca o II Concurso de Fotografía Medioambiental "Reporteiros da Natureza" (edición dixital) co que pretende destacar o importante patrimonio medioambiental existente no Condado-Paradanta (paraxes de especial valor natural, biodiversidade, auga, atmosfera, residuos...) .Este ano especialmente adicamos o concurso ao "consumo responsable da auga, o poder da gota".


2. Poderán participar neste concurso as persoas incuídas nas seguintes categorías:

  • Categoría I: Alumnas/os de Educación Infantil e 1º e 2º de Educación Primaria matriculados actualmente no colexio Santiago Apóstol.

  • Categoría II: Alumnas/os de 3º ata 6º de Educación Primaria matriculados actualmente no colexio Santiago Apóstol.

  • Categoría III: Alumnas/os de E.S.O. matriculados actualmente no colexio Santiago Apóstol.

  • Categoría IV: Pais, nais, titores legais, avós e avoas de alumnas/os matriculados actualmente no colexio Santiago Apóstol. 

  • Categoría V: Persoal docente e non docente do colexio Santiago Apóstol.

3.  Os traballos presentaranse en formato dixital jpg, e o peso do arquivo non debe superar os 5 Megabytes (Mb). As fotografías serán identificadas debidamente cun título.

4. As fotografías non poderán incluir contidos ilícitos, ofensivos ou discriminatorios, nin lesionar bens ou dereitos, incluidos dereitos de imaxe de terceiros.

5. Para participar será necesario enviar un correo electrónico á dirección santiagoapostol.ponteareas@gmail.com co nome do concursante e os arquivos adxuntos correspondentes á/s fotografía/s, e encher a ficha de inscrición  neste mesmo blog cos datos que alí se solicitan. O número máximo de fotos que pode presentar cada participante é de 3.

6. O prazo de presentación será do 21 de marzo ata o 13 de maio de 2011.

7. As fotografías recibidas poderán expoñerse na páxina web do colexio Santiago Apóstol e neste blog.

8. A participación implica a aceptación das bases, e a declaración de que son autores das obras presentadas, que estas son inéditas e non incorporan elementos producidos por outras persoas. O xurado que fallará o concurso estará composto polo menos por tres profesores da área de ciencias. O seu fallo será inapelable.
Para os efectos deste Concurso deberá entenderse por fotografía inédita, aquela que non foi previamente divulgada en modo ningún nin mesmo a través de páxinas web privadas ou fórmulas similares. E fotografía ou imaxe orixinal, aquela na que para a súa realización só tomou parte o seu autor.